Vakantie en vrije dagen

Vakanties
Herfstvakantie
17 t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie
26 december 2022 tot 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie
27 februari t/m 3 maart 2023
Goede vrijdag
Vrijdag 7 april 2023
Tweede paasdag
Maandag 10 april 2023
Meivakantie
24 april tot 5 mei 2023
Koningsdag
Valt in de meivakantie
Hemelvaart
18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag
Maandag 29 mei 2023
Zomervakantie
24 juli tot 1 september 2023
Studiedagen (leerlingen vrij)
vrijdag 29 september 2023
dinsdag 28 november 2023
maandag 4 maart 2024
woensdag 10 april 2024
dinsdag 18 juni 2024
donderdag 4 juli 2024
Schooltijden - Continurooster
Elke dag voor elke groep: 8.30 - 14.00 uur
De 1e bel gaat om 8.20 uur, dan mogen de kinderen binnen komen
De 2e bel gaat om 8.25 uur, dan moeten de kinderen binnen komen
Kinderen vanaf groep 4 gaan zelfstandig naar de klas