Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

Over Het Kompas

14-12-2016

 

Het Kompas voor richtinggevend onderwijs!

 

Waar staan we voor ?

Vormen en wijsmaken. We gaan voor meer dan goed lees-, taal- en rekenonderwijs. We zijn immers mens met ziel, hoofd, hart en handen…..

Groeien in geloof. De Bijbel is voor ons de bron waaruit we leven en geven. Respect en liefde voor God, de ander, onszelf en onze omgeving vloeien daaruit voort…  

Ruimte voor eigenheid.  Elkaars talenten en kwaliteiten kennen, erkennen en benutten, dan komen we tot ons recht en doen we recht aan elkaar…. 

 

Waar gaan we voor ?

Professionaliteit  

We voeren ons beroep verantwoord uit en blijven ons hierin ontwikkelen. Er is dus sprake van professionele zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. We zijn ons bewust van ons handelen in woord en daad, we zijn reflectief. We vertrouwen elkaar, werken samen waar dat kan, maken gebruik van elkaars kwaliteiten, geven elkaar ruimte, zijn proactief en inventief, nemen onze verantwoordelijkheid en verantwoorden ons. We richten ons op de effecten van ons handelen (sturen op resultaten) en minder op de methodes en procedures. We geven elkaar ruimte en verantwoordelijkheid om creativiteit en innovatie te stimuleren, we leren van en met elkaar. Fouten maken mag, als je er maar van leert. We houden ons aan afspraken en spreken elkaar hierop aan. Er is sprake van discipline.

 

Identiteit 

We willen bewust onze identiteit vormgeven. De Bijbel – Gods Woord – is Het Kompas. We willen richtingwijzers zijn die de weg gaan van Jezus. Ieder kind is waardevol. We maken waar wat we zeggen. Als Jezus Christus ons Kompas is, kunnen we niet uit Gods handen vallen. Dat geloof, die zekerheid, kan niets en niemand van ons afnemen.

Beleidsvoornemens

 •  inrichten van vieringen 
 • aandacht voor rituelen, gebedsvormen, aanleren liederen en bepalen wat daarbij nodig is 
 • kennis van geestelijke stromingen en wereldgodsdiensten 
 • stimuleren van bijpassende grondhouding (o.a. eerbied)

Compassie 

Hierin zit ook betrokkenheid, passie en plezier opgesloten. Richtinggevend: ‘Je bent geboren uit gemeenschap om in gemeenschap met anderen te bestaan. Je bent geschapen naar het beeld van een God die nooit iets anders heeft gekend dan gemeenschap.’ Relaties vormen de kern van wie ik ben. Concreet: Ruimte voor vieren, aandacht voor elkaar, omgaan met elkaar, betrokkenheid op elkaar, geborgenheid, persoonlijke en sociaal emotionele vorming.

Beleidsvoornemens

 • Kanjertraining onderhouden en verdiepen
 • Medeleven tonen en betrokkenheid creëren
 • Geborgenheid stimuleren 

Eigenwijzer 

Kinderen worden meer eigenaar van hun leerproces. Talentontwikkeling en insteken op vorming en wijs maken voor de maatschappij van 2032! Dat betekent aandacht voor vaardigheden als onderzoeken, samenwerken, analyseren, presenteren, plannen, problemen oplossen, construeren en dergelijke. Het betekent ook dat we niet met alle winden meewaaien. Wijs worden is een proces en op Het Kompas leggen we daarvoor een goede basis.

 • Een wijze wereldburger heeft een onderzoekende houding en wil altijd een positieve bijdrage leveren aan zijn omgeving.
 • Een wijze wereldburger is iemand die vertrouwt op God; vertrouwt op zichzelf; vertrouwt op zijn naaste.
 • Een wijze wereldburger toont zijn verantwoordelijkheid door zich bewust te zijn van wat hij doet; te weten waarom hij doet wat hij doet; na te denken over het gevolg van zijn doen en laten, voor zichzelf, de ander en de Schepping.  

Beleidsvoornemens

Eigenwijzer via leerkrachten die: 

 • met een helder en eenduidig klassenmanagement,
 • werken in een goede digitale omgeving, 
 • op activerende wijze de talenten en leerstijl van de leerling kennen en benutten,
 • betrokkenheid en samenwerking stimuleren,
 • gebruik maken van VierKeerWijzer.  

Kinderen worden eigenwijzer door: 

 • hun talenten te ontwikkelen,
 • zich eigenaar te voelen van hun eigen leerproces,
 • te leren presenteren
Uitdagend onderwijs  

Het Kompas maakt gebruik van de kennis en vaardigheden van; intern begeleiders, onderwijsassistent, vakleerkracht gym en een dyslexiespecialist. Voor leerlingen die meer uitdaging aan kunnen bieden wij pluswerk op maat. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid voor leerlingen in groep 7 & 8 om bridgelessen te volgen.

In samenwerking met de Kunstwerkplaats van De Meerpaal ontwikkelen we ateliers voor de groepen 1 tot en met 8. We werken dan schoolbreed aan een thema rond muziek of beeldende vorming.

De wereldoriënterende vakken (vanaf groep 5) worden vormgegeven door middel van VierKeerWijzer. Op deze manier leren kinderen hun eigen talenten en kwaliteiten te ontdekken. Hierdoor gaan de thema's echt leven voor de kinderen. www.vierkeerwijzer.nl

De Kanjertraining

De Kanjertraining is van basaal belang op Het Kompas. Juist doordat we voor een eventueel conflict bespreken en oefenen hoe je zou moeten en kunnen handelen, loopt een ruzie minder snel uit de hand. Onze school is voorstander van deze manier van werken, volgt met regelmaat teamscholing en maakt gebruik van bijbehorende relevante materialen in de groepen. Voor meer informatie www.kanjertraining.nl

Communicatie

De persoonlijke benadering staat bij ons voorop. Daarom is er iedere week de mogelijkheid om in te tekenen voor een contactmoment met de leerkracht. Op deze wijze kunnen de spreekavonden gebruikt worden voor meer specifieke gesprekken op maat.

Het Kompas is onderdeel van stichting Codenz. Bij deze stichting voor christelijk onderwijs zijn 9 scholen aangesloten in de gemeenten Dronten en Zeewolde. De uitgangspunten van Codenz zijn: betrokkenheid, bezieling, uitdaging, verbondenheid en vertrouwen. www.codenz.nl


 TOPClaros school CMS - Helder voor iedereen!