Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

Tussenschoolse opvang (TSO)

03-09-2016

Wat is belangrijk voor u om te weten?
Natuurlijk als allerbelangrijkste: dat wij voor uw kinderen, een veilig en gezellig overblijfuurtje proberen te creëren. Dat is ook 1 van de redenen dat we u vragen om uw kind aan te melden als hij/zij extra overblijft, en af te melden bij afwezigheid. Dit kan op de overblijflijst die bij de klas staat. (Als u het voorste blad omslaat, zit de volgende week er zelfs al achter).
Omdat de meeste ouders aangeven dat we moeten controleren of het kind aanwezig is en bij afwezigheid de ouders bellen, is het belangrijk dat u dit niet vergeet. Bij de kleuters kunt u niet kiezen voor wel of geen controle, dit is een standaard controle.
 
Voor alle veranderingen die u wilt doorgeven, kunt u een mutatie formulier krijgen via de overblijfmoeder of uit de standaards bij de entree van de school. Een abonnement of strippenkaart loopt altijd door tot u d.m.v. dit formulier een verandering aan geeft. Dus na de zomer blijft dit ook van kracht als u niets onderneemt. 
 
Denk ook aan de wisseling van groep 4 naar 5, de vrijdag komt er dan bij.
De strippenkaart blijft geldig tot uw kind van school afgaat. De overgebleven strippen gaan dan naar eventuele broers en zusjes. Als die er niet zijn, vervallen ze.
 

Lunch en buitenspelen 
Wat betreft de lunch; geef uw kind niet teveel eten en drinken mee. We streven ernaar dat de kinderen in principe hun eten en drinken opeten. Eerst eten ze hun brood en drinken ze hun drinken op. Denkt u ook eens aan een gezond tussendoortje zoals bijvoorbeeld: komkommer, snoeptomaatjes of een gezond koekje. De kinderen hebben ongeveer 20 minuten om te eten en te drinken. Bij de kleuters zetten we de timetimer zodat de kinderen weten hoe lang ze nog tijd hebben op te eten. Daarna gaan we lekker buitenspelen. De bovenbouw (groep 5 t/m 8) gaat eernst naar buiten en daarna eten, de onderbouw (groep 1 t/m 4) eet eerst en speelt daarna buiten. 

 

Medicatie
Mocht uw kind (tijdelijk) medicijnen moeten gebruiken tijdens de T.S.O., dan horen we dat graag. Hiervoor kunt u een medicatie formulier invullen, of een briefje meegeven bij tijdelijke medicatie. De overblijf moeder kan dan toezien op inname. Zelf mag ze in principe geen medische handelingen verrichten. Elke dag is er op school een BHV-er aanwezig. De BHV-er wordt opgeroepen als er zich een ongeluk(je) voordoet waarvan de ernst niet helemaal duidelijk is. 

 

Vragen en/of opmerkingen 
Mocht u vragen hebben, stel ze gerust. U kunt ook op een dag dat de kinderen niet overblijven even informeren naar de betreffende moeder (s) van de groep, om kennis te maken. De overblijfmoeders zijn tot vlak voor 12 uur in de grote hal te vinden, loop er gerust even naar toe. Ook vinden we het heel prettig als u een briefje mee geeft aan uw kind (eren) als er iets is wat u weten wilt. Wij zullen ook een briefje meegeven als wij vragen hebben
 TOPClaros school CMS - Helder voor iedereen!