Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

Aanmelden nieuwe leerlingen

15-11-2016

Mijn kind mag naar de basisschool…

Als ouder / verzorger wilt u de beste basisschool voor uw kind. U zoekt een schoolomgeving die aansluit bij de waarden en normen van thuis. Het Kompas is een school voor christelijk onderwijs. We zien elk kind als een uniek geschapen mens, met als doel zijn talent te laten bloeien. Brede vorming en wijs worden zijn hoge doelen van ons onderwijs. Ons kompas hierbij is de Bijbel, het woord van God. In de Schoolgids (zie de website) hebben we verder uitgewerkt waar we voor staan en gaan. Graag gaan we met u in gesprek en laten we Het Kompas aan u zien. Een keus voor een basisschool betekent in de meeste gevallen een verbintenis voor jaren. Daarom is de juiste informatie van belang. Een onderdeel waar ouders zeker waarde aan hechten is de ‘route’ tot aan de eerste schooldag van hun kind op de basisschool.


In enkele stappen naar Het Kompas…

 

 1. Bekijk de website van Het Kompas – www.hetkompasdronten.nl 
 2. Maak een afspraak met de schoolleiding voor een kennismakingsgesprek op Het Kompas. Uw kind is hierbij ook van harte welkom. 
 3. Na afloop van het gesprek volgt een rondleiding door Het Kompas. 
 4. Indien nodig vindt er een vervolggesprek plaats met de schoolleiding en intern begeleider. 
 5. Aansluitend kunt u uw kind aanmelden voor Het Kompas. U ontvangt hiervoor een aanmeldingsformulier.
 6. Op het moment dat uw kind 3 jaar en 10 maanden is ontvangt u het ‘Dit ben ik ‘ formulier.  U kunt dit formulier invullen en inleveren op school. 
 7. Mocht uw kind op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of op een andere basisschool zitten, dan krijgen wij overdrachtsformulieren. Het kan nodig zijn om verdere informatie op te vragen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw kind.  
 8. Twee keer per jaar wordt een informatie-uur gehouden in groep 1 van Het Kompas. De desbetreffende ouders / verzorgers krijgen hiervoor een uitnodiging. Er wordt praktische informatie gegeven over de gang van zaken op school. Ook kunt u kennismaken met andere ‘nieuwe’ ouders / verzorgers. 
 9. Uiterlijk 4 weken voorafgaande aan de eerste schooldag van uw kind nodigt de leerkracht u uit voor een kennismaking.  Samen met uw kind bent u na schooltijd welkom om even in de groep te komen kijken en kennis te maken met de leerkracht Er worden dan ook afspraken gemaakt over wendagen.
 10. Op de dag nadat uw kind vier jaar is geworden verwelkomen we uw kind als leerling van Het Kompas en wordt het ingeschreven.  
 11. Ongeveer zes weken nadat uw kind op school is gekomen maakt u een afspraak voor het spreekuur, om met de leerkracht(en) van gedachte te wisselen over de eerste periode op de basisschool.
 12. Ook in de jaren daarop stellen we contact ‘met korte lijnen’ op prijs.

 

 

 

 
 
  TOPClaros school CMS - Helder voor iedereen!