Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

Privacy AVG

Binnen Stichting Codenz vinden we de privacy van leerlingen, hun ouders of verzorgers en van onze medewerkers van groot belang. Het is niet alleen een recht voor iedereen, maar ook belangrijk voor een gevoel van veiligheid en welbevinden.

 

Voor het uitvoeren van ons werk, het onderwijs geven aan kinderen en het begeleiden, hebben we informatie nodig; over onze leerlingen, maar ook over u als ouders en verzorgers en over onze medewerkers. We zijn verplicht bepaalde informatie vast te leggen die relevant zijn voor de inschrijving, het ontvangen of geven van onderwijs en de begeleiding. Daarnaast zijn er gegevens, die niet verplicht zijn, maar wel handig of omdat het u en andere ouders een beeld geeft van wat we op school allemaal doen; denk daarbij bijvoorbeeld aan foto’s van activiteiten.

 

Om dit alles te regelen hebben we een Privacyreglement opgesteld. Deze kunt u inzien op de website van Stichting Codenz.

 

Meldingen of klachten

Mocht u merken, dat de vereniging of de school zich niet houdt aan het privacyreglement, dan kunt u dat allereerst melden bij de Algemeen Directeur of de directeur van de school. Dat geldt ook voor signalen over verkeerd gebruik van gegevens, waaronder foto’s. Maar ook wanneer u een vermoeden heeft van of informatie heeft over gegevens die onterecht in handen zijn gekomen van derden. 

Claros school CMS - Helder voor iedereen!