Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

Aanvraagformulier Verlof

04-04-2017

Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van naar school gaan. Dan is er geen sprake van schoolverzuim of spijbelen. Een leerling hoeft bijvoorbeeld niet naar school bij:

  • ziekte;
  • schorsing;
  • een religieuze feestdag;
  • een huwelijk;
  • een begrafenis.

Ouders en leerlingen moeten voldoen aan de voorwaarden bij geoorloofd schoolverzuim. Bij ziekte moet de school dit op tijd horen. Heeft u een verplichting vanuit uw geloofsovertuiging? Ook dan moet u de school van te voren informeren. Afwezig zijn door een huwelijk of begrafenis mag alleen als het schoolhoofd vooraf toestemming heeft gegeven. Als uw kind(eren) een dagdeel afwezig is i.v.m. een bezoek aan een arts en/of specialist dient u ook aanvraagformulier verlof in te vullen. Als school zijn we wettelijk verplicht om de absentie bij te houden in ons leerlingvolgsysteem. 

Heeft u door uw beroep of dat van uw partner geen mogelijkheid om tijdens schoolvakanties op vakantie te gaan? Dan kunt u bij de directeur toestemming vragen voor vrijstelling. In dat geval kan uw kind onder bepaalde voorwaarden maximaal 10 dagen per jaar extra vrij krijgen.

Mocht u verlof willen aanvragen dan treft u hier het aanvraagformulier verlof (PDF) aan. Wilt u zo vriendelijk zijn om het formulier in te leveren bij de administratie. 

 

 
 TOPClaros school CMS - Helder voor iedereen!