Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Het Kompas

Welkom bij basisschool Het Kompas

Je bent bijzonder! Die slogan is te vinden in ieder lokaal van christelijke basisschool Het Kompas in Dronten. Onze school, gelegen in de wijk Manege-Landmaten, staat bekend om de persoonlijke benadering. We zien ieder kind, iedere dag. Onze visie is dat kinderen van daaruit gaan leren. We investeren in het sociaal klimaat, want voor kinderen is de omgeving bepalend.

 

Het Kompas heeft ook eenChistiaan Hygensafdeling. (na 1 augustus 2014: www.christiaanhuygensdronten.nl) Hier krijgen kinderen met een groot leervermogen voltijds onderwijs dat is afgestemd op hun onderwijsbehoeften.

 

Op school werken we sinds dit schooljaar volgens het instructiecircuit. De leerkracht richt zich op kleinere groepen om zo een betere kwaliteit te kunnen leveren. Per vak is hiervoor uiteraard een andere groepsindeling en die indeling verandert met de ontwikkeling van de kinderen.

 

Lees Meer ....

Lees verder

Afbeelding bij Schooltijden

×Afbeelding bij Schooltijden

Schooltijden

Kompas:

08.45 - 12.00

13.00 - 15.15

Groepen 5 t/m 8 woensdag tot 12.30 uur

Groepen 1 t/m 4 vrijdagmiddag vrij

 

Leonardo:

09.00 - 13.00

13.30 - 15.00

Woensdag tot 12.30 uur

 

Lees verder

Afbeelding bij Schoolgids

×Afbeelding bij Schoolgids

Schoolgids

download de complete schoolgids 
Ter inleiding

Deze schoolgids is een uitgave van protestants-christelijke basisschool Het Kompas in Dronten. De gids geeft informatie aan ouders / verzorgers van kinderen die basisschool Het Kompas bezoeken. Ze is ook bedoeld voor ouders / verzorgers van kinderen, die voor het eerst een basisschool voor hun kind zoeken of die met hun schoolgaande kind(eren) naar Dronten gaan verhuizen. Verder is deze schoolgids een informatiemiddel voor stagiaires, van de diverse opleidingen waarmee Het Kompas samenwerkt.

In deze editie komen zaken aan de orde als de identiteit van de school, de visie op het onderwijs, de specialismen en kenmerken van Het Kompas en natuurlijk de dingen van alledag. De inhoudsopgave wijst u daarbij de weg.

 

Het Kompas is een school in beweging. Dat houdt in dat we jaarlijks met enkele vernieuwingsonderwerpen bezig zijn. Dat kan de invoering zijn van een nieuwe methode voor een bepaald vakgebied, maar ook scholing van het team op een specifiek onderdeel of rond een nieuwe werkwijze. Verder investeren we in diverse overlegvormen, omdat we een open communicatie met ouders / verzorgers, collega’s en kinderen belangrijk vinden.

 

Het Kompas werkt volgens de Kanjertraining in het kader van sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De Kanjertraining gaat uit van vijf kanjerafspraken

(zie hoofdstuk 3) en biedt op deze manier een basis voor een veilig schoolklimaat.

Al een aantal jaren biedt Het Kompas Leonardo onderwijs voor kinderen met een groot leervermogen. Er zijn zes groepen binnen deze afdeling van Het Kompas.

Het Kompas werkt in haar onderwijs aan kinderen uit deze doelgroep samen met het voortgezet onderwijs aan het Ichthus College Dronten.

 

We hopen dat de inhoud van onze schoolgids voor nieuwe ouders / verzorgers reden is, om nader kennis te maken met Het Kompas. Een oriënterend gesprek heeft daarbij onze voorkeur, waarna we u ook het gebouw kunnen laten zien.

We maken daarvoor graag een afspraak.

Uw reactie op de schoolgids stellen wij op prijs. Ook daarvoor bent u aan het goede adres bij Het Kompas.

Frank de Graaf, directeur van Het Kompas


gewoon bijzonder

het is eigenlijk gewoon

om naar een school te gaan,

om daar te leren hoe

je in de wereld moet gaan staan.

het is eigenlijk gewoon;

rekenen, taal, veel leren,

je best doen en vooral

zo goed mogelijk presteren.

het is eigenlijk bijzonder

wanneer het er zo is

dat vrede, recht, gerechtigheid

de norm van het leren is.

het is eigenlijk bijzonder

om naar een school te gaan

waar rekenen en taal

niet op de eerste plaatsen staan.

Chris Lindhout


Inhoud

Gewoon bijzonder

1 Het Kompas als school

1.1 adresgegevens

1.2 situering van Het Kompas en schoolgrootte

2 Waar Het Kompas voor staa

2.1 stichting Codenz

2.2 identiteit en visie op onderwijs en opvoeding

Leonardoschool

3 De organisatie van het onderwijs

3.1 schoolmodel

3.2 wie werken er in de school

3.3 activiteiten in de groepen

3.4 bewegingsonderwijs

3.5 lessentabel

3.6 groepsgrootte

3.7 voorzieningen in het schoolgebouw

3.8 buitenschoolse activiteiten

Kanjertraining

4 De kinderen op Het Kompas

4.1 de opvang en aanmelding van nieuwe kinderen in de school

4.2 het volgen van de ontwikkelingen van de kinderen in de school

4.3 hulp in en buiten de groep

4.4 speciale basisschool

4.5 speciaal onderwijs

4.6 voortgezet onderwijs

5 Het personeel van Het Kompas

5.1 vervanging

5.2 stagiaires

5.3 nascholing


6 Ouders / verzorgers en Het Kompas

6.1 ouders / verzorgers en betrokkenheid

6.2 ouders / verzorgers en informatie

6.3 ouders / verzorgers en inspraak

6.4 ouders / verzorgers en meebeleven

6.5 ouders / verzorgers helpen mee

6.6 ouders / verzorgers en gebed

6.7 ouders / verzorgers en rouw en verlies

6.8 buitenschoolse opvang

6.9 tussenschoolse opvang (overblijven)

6.10 ouderbijdrage (bijdrage verzorgers)

6.11 verzekeringen

6.12 klachtenregeling

6.13 gevonden voorwerpen

6.14 sponsoring

6.15 contactpersonen ongewenste omgangsvormen

7 De ontwikkelingen van ons onderwijs

8 Resultaten van het onderwijs

9 Regeling school- en vakantietijden

9.1 schooltijden

9.2 regels van de leerplicht

9.3 ongeoorloofd schoolverzuim

9.4 onderwijstijd, vakantietijd en vrije dagen

9.5 ziek… en toch onderwijs

Schoolgids Leonardoschool

Gewoon uniek op Het Kompas

Van dag tot dag


telefoon: 0321 - 313235 (hoofdgebouw)

telefoon: 0321 - 339434 (Leonardo-afdeling, gebouw De Windroos)

E-mail: hetkompas@codenz.nl

website: www.pcbhetkompas.nl

In het schooljaar 2013-2014 is in gebouw De Windroos, direct achter het hoofdgebouw, de Leonardo afdeling van Het Kompas gevestigd, met voltijds onderwijs aan zes groepen kinderen met een groot leervermogen.

 

directeur: Frank de Graaf

locatiedirecteur Leonardo afdeling: Yvonne den Boer

intern begeleider: Wietske Stegeman (tijdelijk: Lidy Sibon)

intern begeleider: Gertrude Klaver (Leonardo afdeling)

 

download de complete schoolgids 

Schooltijden

Kompas:08.45 - 12.0013.00 - 15.15Groepen 5 t/m 8 woensdag tot 12.30 uurGroepen 1 t/m 4 vrijdagmiddag vrij Leonardo:09.00 - 13.0013.30 - 15.00Woensdag tot 12.30 uur 

Schoolgids

download de complete schoolgids  Ter inleiding Deze schoolgids is een uitgave van protestants-christelijke basisschool Het Kompas in Dronten. De gids geeft informatie aan ouders / verzorgers van kinderen die basisschool Het Kompas bezoeken. Ze is ook bedoeld voor ouders / verzorgers van kinderen, die voor het eerst een basisschool voor hun kind zoeken of die met...

Jaarplanner

Afbeelding bij Jaarplanner

×Afbeelding bij Jaarplanner

Jaarplanner

Default preview for : Iframe Lees verder Lees verder

Juf Janita getrouwd!

Afbeelding bij Juf Janita getrouwd!

×Afbeelding bij Juf Janita getrouwd!

Juf Janita getrouwd!

    • AgendaDeze maand

      Volledige agenda
      klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online